Powinno działać

Powrót do listy wątków

Nie rozumiem co w moim kodzie nie działa. Chyba coś jest zbugowane. Chciałbym zobaczyć zestaw liczb, dla których mój kod nie zadziała

Kod źródłowy:
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int ilu;
  cin>>ilu;
  int* wynik=new int[ilu];
  for(int a=0;a<ilu;a++)
  cin>>wynik[a];
  int podium[3]={0,0,0};
  podium[(wynik[1]>wynik[0])?0:1]=1;
  /* for(int q=0;q<3;q++)
    cout<<q<<" miejsce: "<<(char)(65+podium[q])<<"("<<wynik[podium[q]]<<")"<<endl;*/
  if(wynik[2]>wynik[0])
  {
    podium[2]=podium[1];
    podium[1]=podium[0];
    podium[0]=2;
  }
  else if(wynik[2]>wynik[1])
  {
    podium[2]=podium[1];
    podium[1]=2;
  }
  else
    podium[2]=2;
  /* for(int q=0;q<3;q++)
    cout<<q<<" miejsce: "<<(char)(65+podium[q])<<"("<<wynik[podium[q]]<<")"<<endl;*/
  for(short a=3;a<ilu;a++)
  {
    if(wynik[a]>wynik[podium[0]])
    {
      podium[2]=podium[1];
      podium[1]=podium[0];
      podium[0]=a;
    }
    else if(wynik[a]>wynik[podium[1]])
    {
      podium[2]=podium[1];
      podium[1]=a;
    }
    else if(wynik[a]>wynik[podium[2]])
    {
      podium[2]=a;
    }
   /* for(int q=0;q<3;q++)
    cout<<q<<" miejsce: "<<(char)(65+podium[q])<<"("<<wynik[podium[q]]<<")"<<endl;*/
  }

  for(int a=0;a<3;a++)
  cout <<(char)(65+podium[a]);
  delete [] wynik;
  return 0;
}
Paweł Dymek, 2018-03-04 13:31:21