Zasoby

Omówienia zadań

Sparing pierwszy (2017-01-07)

Kliknij, aby pokazać

Sparing drugi (2017-01-14)

Kliknij, aby pokazać

Sparing trzeci (2017-01-21)

Kliknij, aby pokazać

Sparing czwarty (2017-01-28)

Kliknij, aby pokazać

Sparing piąty (2017-02-11)

Kliknij, aby pokazać

Sparing szósty (2017-02-18)

Kliknij, aby pokazać

Sparing siódmy (2017-02-25)

Kliknij, aby pokazać

Sparing ósmy (2017-09-16)

Kliknij, aby pokazać

Sparing dziewiąty (2017-09-23)

Kliknij, aby pokazać

Sparing dziesiąty (2017-10-07)

Kliknij, aby pokazać

Sparing jedenasty (2017-11-18)

Kliknij, aby pokazać

Sparing dwunasty (2017-12-02)

Kliknij, aby pokazać

Sparing trzynasty (2018-01-27)

Kliknij, aby pokazać

Sparing czternasty (2018-02-03)

Kliknij, aby pokazać

Sparing piętnasty (2018-12-01)

Kliknij, aby pokazać

Sparing szesnasty (2018-12-15)

Kliknij, aby pokazać

Sparing siedemnasty (2019-01-12)

Kliknij, aby pokazać

Sparing osiemnasty (2019-01-19)

Kliknij, aby pokazać

Wykłady

Maski bitowe

Kliknij, aby pokazać

2-SAT

Kliknij, aby pokazać

Aho-Corasick

Kliknij, aby pokazać

Skojarzenia

Kliknij, aby pokazać

Dwuspójne składowe

Kliknij, aby pokazać

Izomorfizm drzew

Kliknij, aby pokazać

Drzewa przedziałowe

Kliknij, aby pokazać

Union-Find

Kliknij, aby pokazać

Teoria liczb

Kliknij, aby pokazać

Karatsuba i FFT

Kliknij, aby pokazać

Teoria gier

Kliknij, aby pokazać

Dekompozycja Heavy-Light

Kliknij, aby pokazać

Zadanie Jajka z OI

Kliknij, aby pokazać

Twierdzenie Koniga

Kliknij, aby pokazać

Algorytmy tekstowe

Kliknij, aby pokazać

Dekompozycja centroidalna

Kliknij, aby pokazać

Otoczka wypukła prostych

Kliknij, aby pokazać