Zasoby

Omówienia zadań

Sparing pierwszy (2017-01-07)

Sparing drugi (2017-01-14)

Sparing trzeci (2017-01-21)

Sparing czwarty (2017-01-28)

Sparing piąty (2017-02-11)

Sparing szósty (2017-02-18)

Sparing siódmy (2017-02-25)

Sparing ósmy (2017-09-16)

Sparing dziewiąty (2017-09-23)

Sparing dziesiąty (2017-10-07)

Sparing jedenasty (2017-11-18)

Sparing dwunasty (2017-12-02)


Wykłady

Maski bitowe

2-SAT

Aho-Corasick

Skojarzenia

Dwuspójne składowe

Izomorfizm drzew

Drzewa przedziałowe

Union-Find

Teoria liczb

Karatsuba i FFT

Teoria gier

Dekompozycja Heavy-Light