Zasoby

Omówienia zadań

Sparing pierwszy (2017-01-07)

Kliknij, aby pokazać

Sparing drugi (2017-01-14)

Kliknij, aby pokazać

Sparing trzeci (2017-01-21)

Kliknij, aby pokazać

Sparing czwarty (2017-01-28)

Kliknij, aby pokazać

Sparing piąty (2017-02-11)

Kliknij, aby pokazać

Sparing szósty (2017-02-18)

Kliknij, aby pokazać

Sparing siódmy (2017-02-25)

Kliknij, aby pokazać

Sparing ósmy (2017-09-16)

Kliknij, aby pokazać

Sparing dziewiąty (2017-09-23)

Kliknij, aby pokazać

Sparing dziesiąty (2017-10-07)

Kliknij, aby pokazać

Sparing jedenasty (2017-11-18)

Kliknij, aby pokazać

Sparing dwunasty (2017-12-02)

Kliknij, aby pokazać

Sparing trzynasty (2018-01-27)

Kliknij, aby pokazać

Sparing czternasty (2018-02-03)

Kliknij, aby pokazać

Sparing piętnasty (2018-12-01)

Kliknij, aby pokazać

Sparing szesnasty (2018-12-15)

Kliknij, aby pokazać

Sparing siedemnasty (2019-01-12)

Kliknij, aby pokazać

Sparing osiemnasty (2019-01-19)

Kliknij, aby pokazać

Sparing dziewiętnasty (2019-02-02)

Kliknij, aby pokazać

Sparing dwudziesty (2019-03-02)

Kliknij, aby pokazać

Sparing dwudziesty pierwszy (2019-04-28)

Kliknij, aby pokazać

Sparing dwudziesty drugi (2019-05-11)

Kliknij, aby pokazać

Wykłady

Maski bitowe

Kliknij, aby pokazać

2-SAT

Kliknij, aby pokazać

Aho-Corasick

Kliknij, aby pokazać

Skojarzenia

Kliknij, aby pokazać

Dwuspójne składowe

Kliknij, aby pokazać

Izomorfizm drzew

Kliknij, aby pokazać

Drzewa przedziałowe

Kliknij, aby pokazać

Union-Find

Kliknij, aby pokazać

Teoria liczb

Kliknij, aby pokazać

Karatsuba i FFT

Kliknij, aby pokazać

Teoria gier

Kliknij, aby pokazać

Dekompozycja Heavy-Light

Kliknij, aby pokazać

Zadanie Jajka z OI

Kliknij, aby pokazać

Twierdzenie Koniga

Kliknij, aby pokazać

Algorytmy tekstowe

Kliknij, aby pokazać

Dekompozycja centroidalna

Kliknij, aby pokazać

Otoczka wypukła prostych

Kliknij, aby pokazać

Geometria obliczeniowa

Kliknij, aby pokazać

BST

Kliknij, aby pokazać

LCA

Kliknij, aby pokazać

Najdłuższy podciąg rosnący

Kliknij, aby pokazać