Zadanie Boss

Powrót do listy wątków

Czy w zadaniu "Boss" wartości spellów i mocy mogą być wartościami ujemnymi? Michał Opala, 2018-05-08 21:05:07