Błąd w pobieraniu pliku

Powrót do listy wątków

Próbując pobrać z mojej historii zgłoszeń plik z moim prawidłowym rozwiązaniem, dostaje kod do innego programu, nie mogę w ten sposób uzyskać dostępu do moich starych rozwiązań. Taki kod dostaje:

Kod źródłowy:
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false);
  int N;
  std::cin>>N;
  int i = 0;
  int max1= 0;
  while(i<N)
  {
    int a;
    std::cin>>a;
    if(a>max1)
    {
      max1 = a;
    }
    i++;
  }
  std::cout<<max1<<std::endl;
}
Wojciech Leśniak, 2019-01-25 09:54:10