Pascal nie działa

Powrót do listy wątków

wywala naruszenie zasad bezpieczeństwa, nawet wysyłając taki progran

Kod źródłowy:
begin
end.
Mateusz Michalski, 2019-12-18 10:04:12