Sprawa

Powrót do listy wątków

Jak należy wczytać następujące dane (w sensie kod C++) :

słowo
liczba
zdanie


gdzie zmienna słowo oznacza spójne słowo złożone z liter, zmienna liczba to liczba całkowita, zmienna zdanie oznacza łańcuch, w któym są litery, liczby, znaki interpunkcyjne, spacje itp. ? Paweł Maśluch, 2015-06-21 13:24:24
dla C++ :
std::cin >> slowo;
std::cin >> liczba;
std::cin.getline (zdanie, ile_znakow);
natomiast dla C:
scanf ("%s", slowo);
scanf ("%d", liczba);
fgets (zdanie, ile_znakow, wejscie);
przy czym:
slowo i zdanie to tablice charów, a wejscie to stdin / plik -> to z czego bierzesz dane, ile_znakow natomiast oznacza ile maksymalnie może Ci wczytać do takiej tablicy / stringa (w przypadku C++), domyślnym znakiem kończącym wczytywany ciąg jest '\n'.
Paweł Jasiak, 2015-06-23 18:50:47
zapomniałem dodać, że przy scanf ("%d", liczba); potraktowałem "liczba" jako int*
jeśli deklarujesz to jako: int liczba; to należy wczytywać scanf ("%d", &liczba); Paweł Jasiak, 2015-06-23 19:03:32
Jak używam operacji cin.getline, to mam z góry wiedzieć, ile znaków będzie miało słowo, czy po prostu mogę podać jakieś górne ograniczenie na jego długość ? Paweł Maśluch, 2015-06-23 21:21:27
Górne ograniczenie Paweł Jasiak, 2015-06-24 01:39:47
<b> Dzień dobry, zgadza się! </b> Jakub Patałuch, 2017-03-01 13:52:40