Wrocławskie Sparingi Informatyczne

Wrocławskie Sparingi Informatyczne finansowane są z dotacji z programu PO WER, w ramach projektu Uniwersytet Młodego Informatyka, nr PO-WER.0301.00-00-U119/17.

Sparingi skierowane są głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jednak są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Celem sparingów jest rozwijanie umiejętności programistycznych, umiejętności szybkiej analizy problemów, tworzenia algorytmów i ich szybkiej bezbłędnej implementacji - a więc umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na Olimpiadzie Informatycznej. Umożliwiają także konfrontację uczniów różnych szkół, tworzenie się więzi między uczniami a także integrację środowiska.

Każdy sparing można rozwiązywać w dywizji startowej, łatwiejszej i trudniejszej. Dywizja startowa przewiduje zadania programistyczne, dla początkujących. Dywizja łatwiejsza przewiduje zadania algorytmiczne o mniejszym stopniu zaawansowania. Zadania z dywizji trudniejszej to zadania poziomu olimpijskiego, w założeniu stanowią przygotowanie do zawodów Olimpiady Informatycznej. Może się zdarzyć, że niektóre zadania będą współdzielone pomiędzy dywizjami.

Każdy uczestnik stacjonarny sparingu może liczyć na lunch. Możliwe jest rozwiązywanie zadań w domu, przez internet, jednak (w miarę możliwości) zachęcamy do uczestnictwa na miejscu. Po każdym sparingu odbędzie się omówienie zadań, prezentacja wyników oraz wykłady poświęcone problemom algorytmicznym oraz metodom ich rozwiązania.

Miejsce

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Fryderyka Joliot-Curie 15, Wrocław


W pracowniach dostępny jest Linux oraz Windows. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z Linuksem (dla przypomnienia: na drugim i trzecim etapie Olimpiady Informatycznej dostępny jest tylko Linux). Obecni na sali prowadzący chętnie pomogą w opanowaniu podstaw obsługi systemu.

Możliwe (ale niezalecane) jest przyniesienie własnego komputera. Dostęp do internetu w takim wypadku nie jest gwarantowany.

Przewidywany poziom

  • Zadania z dywizji trudniejszej w założeniu mają na celu przygotowanie do drugiego i trzeciego etapu Olimpiady Informatycznej.
  • Zadania z dywizji łatwiejszej przypominają poziomem zadania drugiego i trzeciego etapu Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.
  • Zadania z dywizji startowej mają za zadanie ugruntować umiejętność programowania w C++.

Nie gwarantujemy, że powyższe będzie w stu procentach trafnie opisywać poziom zadań. Z uwagi na liczbę zadań, które należy przygotować należy liczyć się z tym, że nie jest możliwe zachowanie tego samego poziomu staranności przy opracowaniu zadań jak dla zadań olimpijskich. Co oczywiste, tematyka zadań może odbiegać od tej, która pojawiła się (lub kiedykolwiek pojawi) w zadaniach olimpijskich. Zadania z poprzednich sparingów można odnaleźć na stronie konkursu stałego.

Termin

Sparingi odbywają się w wybrane soboty. Zachęcamy do sprawdzania strony na bieżąco.

GodzinaWydarzenieMiejsce
9.00 - 9.15powitanie uczestników, przydział stanowisk komputerowych, rozdanie danych dostępowych do komputerówPracownie 107, 108 (pierwsze piętro)
9.15 - 14.15rozwiązywanie zadań (dywizja łatwiejsza oraz trudniejsza)Pracownie 107, 108 (pierwsze piętro)
10.15 - 13.15rozwiązywanie zadań (dywizja startowa)Pracownie 107, 108 (pierwsze piętro)
13.15 - 14.15omówienie zadań (dywizji startowej)Sale ćwiczeniowe/wykładowe (pierwsze piętro)
14.15 - 15.00lunchRestauracja Plastyczna (parter) / Pizzeria Bravo
15.00 - 16.00omówienie zadań, prezentacja wynikówSala 119 (pierwsze piętro)
16.00 - 17.00wykładSala 119 (pierwsze piętro)

Organizatorzy

Organizatorem sparingów jest Uniwersytet Wrocławski oraz Fundacja Edukacji Informatyki.   Uniwersytet Wrocławski