Problem description


Adres IPv4
(adres-ip-1)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Plotka głosi, że znając adres IP osoby, można jej założyć hasło na płytę główną. W tym zadaniu zamiast weryfikować czy plotka jest prawdziwa, zweryfikujemy poprawność adresu IPv4.

Poprawny adres IPv4 składa się z czterech liczb naturalnych z przedziału od 0 do 255 włącznie. Liczby pooddzielane są pojedynczymi kropkami. Przykładowy poprawny adres IPv4 do zhackowania płyty głównej to: 127.0.0.1.

Napisz program, który: wczyta napis, sprawdzi czy jest to poprawny adres IPv4 i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się niepusty napis składający się ze znaków o kodach ASCII z przedziału 32 do 126.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinno się znaleźć jedno słowo: TAK, jeśli podany napis reprezentuje poprawny adres IPv4 lub NIE w przeciwnym przypadku.

Ograniczenia

Długość napisu na wejściu nie przekracza 18 znaków.

Przykład

Wejście Wyjście
127.0.0.1
TAK
Wejście Wyjście
plyta glowna
NIE