Problem description


Anagramy
(anagramy)
Memory limit: 32 MB
Time limit: 0.50 s

Zbliża się koniec roku szkolnego, więc przyszedł czas na ocenę zeszytów z informatyki. Okazało się, że po całym roku nauczania informatyki Oskar ma w swoich notatkach zapisane tylko jedno słowo. Wystraszony nadchodzącą jedynką postanowił zapełnić cały zeszyt anagramami słowa, które zapisał na lekcji (liczy na to, że anagramy tego słowa będą miały najwięcej sensu).

Niestety nie potrafi nawet szybko sprawdzić czy dane słowo Bi jest anagramem innego słowa A. Pomóż Oskarowi z następującym problemem. Dla danego słowa wejściowego A i Q zapytań, odpowiedz czy słowo z zapytania jest anagramem słowa wejściowego A (słowo z zeszytu Oskara).

Słowo A jest anagramem innego słowa B, jeśli można tak zamienić kolejność literek w słowie A, aby otrzymać słowo B. Przykładowo słowo abba jest anagramem słowa baba, a słowo iamlordvoldemort jest anagramem słowa tommarvoloriddle. Słowo aba nie jest anagramem słowa bab.

Wszystkie słowa podane na wejściu składają sie z małych liter alfabetu angielskiego.

Wejście

W pierwszym wierszu dane jest słowo z zeszytu Oskara. W drugim wierszu podana jest jedna liczba naturalna Q – liczba zapytań. W kolejnych Q wierszach podane są słowa Bi z kolejnych zapytań.

Wyjście

Dla i-tego zapytania w osobnym wierszu wypisz TAK, jeśli słowo Bi jest anagramem słowa A. W przeciwnym przypadku wypisz odpowiedź NIE.

Ograniczenia

1 ≤ Q ≤ 1 000 000.

Długość każdego słowa nie przekracza 1 000 000 znaków.

Ponadto suma długości wszystkich słów podanych na wejściu nie przekracza 10 000 000 znaków.

Przykład

Input Output
elvis
4
lives
silve
silver
elvir
TAK
TAK
NIE
NIE