Problem description


Bardzo złożone liczby
(bardzo-zlozone-liczby)
Memory limit: 32 MB
Time limit: 0.50 s

Napisz program, który: wczyta N, wyznaczy liczbę M ≤ N, która ma największą liczbę dzielników (spośród liczb od 1 do N) i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (i jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N.

Wyjście

W pierwszym (i jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba naturalna M. W przypadku, gdy istnieje wiele liczb M ≤ N, które mają największą liczbę dzielników – należy wypisać najmniejszą spośród nich.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 1017

W testach wartych łącznie 25% maksymalnej punktacji: N ≤ 10 000.

W testach wartych łącznie 50% maksymalnej punktacji: N ≤ 109.

Przykład

Input Output Explanation
15
12

Liczba 12 ma 6 dzielników: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Input Output
30
24