Problem description


Budynki i reklamy
(budynki-i-reklamy)
Memory limit: 32 MB
Time limit: 0.50 s

Jasio jest specem od reklamy. Dostał właśnie kolejne zlecenie, które tylko z pozoru jest związane z tym co robi.

W Bajtocji jest N wieżowców, ustawionych jeden za drugim w rzędzie (nie ma między nimi przerw). Razem tworzą długą ścianę budynków o zróżnicowanej wysokości. Każdy wieżowiec ma taką samą szerokość – przyjmiemy, że wynosi ona 1.

Jasio ma za zadanie wyznaczyć największą powierzchnię plakatu reklamowego, który mógłby przykleić na ogromnych wieżowcach. Plakat ten musi mieć kształt prostokąta. Musi w całości przylegać do ścian pewnych wieżowców. Pomóż mu!

Napisz program, który: wczyta ilość budynków oraz ich wysokości, wyznaczy maksymalną powierzchnię plakatu reklamowego, wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N, określająca liczbę budynków w Bajtocji. W drugim wierszu znajduje się N liczb Ti, pooddzielanych pojedynczymi odstępami i określających wysokości kolejnych budynków.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie jedną liczbę całkowitą – maksymalną powierzchnię plakatu reklamowego, który ma znaleźć Jasio.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 100 000, 1 ≤ Ti ≤ 109. W testach wartych łącznie 30% maksymalnej punktacji: N ≤ 5 000.

Przykład

Input Output
6
5 6 5 6 2 6
20