Problem description


Zgadywanie choinki
(choinka-2)
Memory limit: 32 MB
Time limit: 0.15 s

Być może znasz zadanie Rysowanie choinki? Rysowaliśmy tam choinkę w ASCII art, np. taką jak ta:

   *
  ***
   *
  ***
 *****
   *
  ***
 *****
*******
  ***
  ***
  ***

Choinka zawsze ma trzy trójkąty równoramienne jak na przykładzie powyżej, jeden o wysokości h, każdy kolejny o wysokości o jeden większej od poprzedniego. Na dole znajduje się pień o wymiarach 3 × 3. Powyżej znajduje się przykład dla h = 2.

Twoim zadaniem jest odgadnąć h, znając liczbę gwiazdek użytych do konstrukcji choinki.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N określająca liczbę gwiazdek użytych do konstrukcji choinki.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba naturalna – wartość h określająca wysokość najwyższego boku trójkąta.

Jeżeli choinka zgodna z warunkami zadania nie istnieje, należy zamiast tego wypisać tylko jedno słowo NIE.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 1018.

Przykład

Input Output
38
2
Input Output
100
NIE