Problem description


Ciąg budynków
(ciag-budynkow)
Memory limit: 4 MB
Time limit: 1.00 s

N wieżowców stoi obok siebie w rzędzie. Znane są wysokości kolejnych wieżowców.

Napisz program, który: wczyta wysokości wieżowców i zobrazuje tę sytuację na ekranie (szczegóły poniżej).

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N, określająca liczbę wieżowców. W drugim (ostatnim) wierszu wejścia znajduje się ciąg N liczb naturalnych Ti, pooddzielanych pojedynczymi odstępami. Określają one wysokości kolejnych wieżowców, zgodnie z kolejnością ich występowania w rzędzie.

Wyjście

Twój program powinien zobrazować wczytaną sytuację na standardowym wyjściu. W miejscu występowania kawałka wieżowca, należy wypisać znak # (krzyżyk/hash). W pozostałych miejscach, na wyjściu powinien się znaleźć znak . (kropka).

Wieżowce stoją na równej wysokości (ostatni wiersz powinien zawierać same znaki #). Nie należy wypisywać niepotrzebnych wierszy (każdy wiersz wyjścia powinien zawierać co najmniej jeden znak #). W i-tej kolumnie powinno się znaleźć dokładnie tyle znaków # ile wynosi liczba Ti, zaś co najmniej jedna kolumna powinna zawierać same znaki #.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 100 000, 1 ≤ Hi ≤ 50.

Przykład

Input Output
5
3 2 8 5 4
..#..
..#..
..#..
..##.
..###
#.###
#####
#####