Problem description


Gra w iloczyn
(gra-iloczyn)
Limit pamięci: 128 MB
Limit czasu: 1.00 s

Tomek i Michał chcą zagrać w grę. Przed grą wybrali trzy liczby całkowite A, B, C. Ruch gracza polega na wybraniu jednej z liczb A albo B, i zwiększeniu jej o 1. Przegrywa ten gracz, u którego na początku tury (przed wykonaniem ruchu) zachodzi A ⋅ B > C. Grę zaczyna Tomek i gracze wykonują ruchy na przemian.

Zakładając, że Tomek i Michał grają optymalnie, który z graczy wygra?

Napisz program, który wczyta liczby całkowite A, B, C i wypisze na wyjście, kto ma strategię wygrywającą.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajdują się trzy liczby całkowite A, B oraz C pooddzielane pojedynczymi odstępami.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia należy wypisać Tomek, jeżeli Tomek wygra (zakładając, że gracze grają optymalnie), albo napis Michal (bez polskich znaków), jeżeli Michał wygra.

Ograniczenia

0 ≤ A, B, C ≤ 100 000.

Przykład

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
1 1 5
Tomek

Tomek może na przykład zwiększyć A o 1. Wtedy nieważne, czy Michał zwiększy A czy B o 1, Tomek może wykonać ruch, który sprawi, że A ⋅ B > C. Wobec tego Tomek ma strategię wygrywającą.

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
2 2 5
Tomek

Tomek może na przykład zwiększyć A o 1, przez co Michał przegrywa na początku swojej tury.

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
1 2 5
Michal

Nieważne jaki ruch wykona Tomek, Michał może po tym wykonać ruch, który sprawi, że A ⋅ B > C.