Problem description


Kwadrat dużej liczby
(kwadrat-liczby)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Julia wymyśliła bardzo dużą liczbę, największą liczbę N-cyfrową w systemie dziesiątkowym. Chce teraz policzyć jej kwadrat. Czy pomożesz jej w tym zadaniu?

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N, liczba cyfr liczby wymyślonej przez Julię.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba naturalna – kwadrat największej liczby N-cyfrowej.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 100.

W testach wartych łącznie 50% maksymalnej punktacji: N ≤ 9.

Przykład

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
2
9801

Największa liczba dwucyfrowa to 99. A zatem należy wypisać na wyjście liczbę 992 = 9 801.