Problem description


Bardzo łatwe zadanie
(latwe-zadanie)
Limit pamięci: 64 MB
Limit czasu: 1.00 s

Dla danej liczby N, utwórz liczbę powstałą przez usunięcie cyfr znajdujących się na nieparzystych pozycjach w reprezentacji dziesiętnej N. Zakładamy, że cyfra jedności jest na nieparzystej pozycji.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się liczba naturalna N.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć liczba N bez cyfr na nieparzystych pozycjach.

Ograniczenia

0 ≤ N ≤ 109.

Przykład

Wejście Wyjście
203419321
492