Problem description


Liczba mnoga
(liczba-mnoga)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

W języku angielskim używanie liczby mnogiej jest stosunkowo łatwe: zwykle do rzeczownika dodaje się literę s i z głowy. Czasami rzeczownik minimalnie zmienia formę, ale to jest wszystko. Na przykład rzeczownik candy (cukierek) w przypadku liczby mnogiej to candies (cukierki).

W przypadku języka polskiego nie jest już tak łatwo: forma rzeczownika zależy od konkretnej liczby obiektów: na przykład: jeden cukierek, dwa cukierki, pięć cukierków.

Napisz program, który: wczyta liczbę N, wyznaczy właściwą dla niej formę rzeczownika cukierek i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N.

Wyjście

Twój program powinien wypisać dokładnie jedno słowo pisane małymi literami bez użycia polskich znaków diakrytycznych – właściwą formę rzeczownika cukierek.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 109.

Przykład

Wejście Wyjście
4
cukierki
Wejście Wyjście
7
cukierkow