Problem description


Miesiące
(miesiace)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Andrzej uczy się nazw miesięcy w kalendarzu. A przy okazji uczy się również liczb rzymskich. Jego tata wymyślił mu następujące zadanie: dla ustalonej nazwy miesiąca należy podać numer tego miesiąca w roku i zapisać go jako liczba rzymska. Zadanie nieco przerosło Andrzeja i dlatego poprosił Cię o pomoc.

Napisz program, który wczyta nazwę miesiąca, wyznaczy który to jest miesiąc i wypisze wynik używając liczb rzymskich na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedno słowo reprezentujące nazwę miesiąca w języku polskim. Nazwa miesiąca podana jest jedynie małymi literami alfabetu angielskiego (bez użycia polskich znaków).

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia należy wypisać numer miesiąca z wejścia używając do tego zapisu rzymskiego.

Przykład

Wejście Wyjście
kwiecien
IV