Problem description


Najmniejsza
(najmniejsza)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 1.00 s

Bajtazar podczas lekcji matematyki zauważył pewną liczbę. Teraz zastanawia się jaką najmniejszą liczbę można uzyskać poprzez zamianę kolejności cyfr. Może on przestawić dowolną liczbę cyfr (również zero). Bajtazarowi nie podobają się liczby zawierające zera wiodące (na przykład liczba 023 nie jest poprawnym rozwiązaniem dla liczby 320, poprawnym rozwiązaniem dla tej liczby jest 203). Pomóż Bajtazarowi i napisz program, który rozwiąże jego problem.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba całkowita N.

Wyjście

Na standardowe wyjście należy wypisać najmniejszą liczbę, którą można uzyskać z liczby N, korzystając z zamiany kolejności cyfr. Wynikowa liczba nie może zawierać zer wiodących.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 1018

Przykłady

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
4821
1248

Przestawiając cyfry 1 i 2 na początek możemy uzyskać liczbę 1 248. Nie możemy uzyskać mniejszej liczby.

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
850
508

Przestawiamy pierwszą cyfrę na koniec. Gdyby przestawić cyfrę 0 na początek, uzyskując liczbę 058, jednak Bajtazarowi nie podobają się liczby z wiodącymi zerami, zatem najlepszym rozwiązaniem jest liczba 508.