Problem description


Proste wyrażenie
(proste-wyr-2)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Napisz program, który dla danych dwóch liczb A i B obliczy wartość wyrażenia A ⋅ B2 − 3 ⋅ A.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite A i B, oddzielone pojedynczym odstępem.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę całkowitą – wartość wyrażenia A ⋅ B2 − 3 ⋅ A.

Ograniczenia

Możesz założyć, że zarówno dane jak i wynik zmieszczą się w standardowym całkowitoliczbowym typie danych.

Przykład

Wejście Wyjście
100 5
2200