Problem description


A Ty jak szybko klepiesz schematy?
(ram-spr-5b)
Memory limit: 32 MB
Time limit: 1.00 s

Zaimplementuj podany niżej schemat blokowy.

Tu powinien być schemat

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się liczba N.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć liczba wyliczona przez schemat.

Ograniczenia

0 ≤ N ≤ 109.

Przykład

Input Output
91
13