Problem description


Ramka
(ramka)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 2.00 s

W Januszex S.A. wymyślono właśnie motto reklamowe ich najnowszego produktu. Motto należy ładnie oprawić w ramkę. To zadanie przypadło Tobie.

Napisz program, który: wczyta napis będący mottem reklamowym Januszex S.A. i wypisze go na standardowe wyjście w formacie pokazanym poniżej.

Wejście

Na wejściu znajduje się niepusty ciąg znaków alfabetu angielskiego – napis do umieszczenia w ramce.

Wyjście

Na wyjściu powinien się znaleźć napis w ramce. Format wypisywania odpowiedzi musi być dokładnie taki jak w sekcji Przykład poniżej.

Ograniczenia

Długość napisu na wejściu nie przekracza 1 000 000 znaków.

Przykład

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
januszex
+----------+
|          |
| januszex |
|          |
+----------+

Zwróć uwagę na zachowanie odstępów pomiędzy ramką, a napisem.