Problem description


Suma ciągu liczb
(suma-ciagu)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Oblicz sumę ciągu liczb zakończonego liczbą 0.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się ciąg dodatnich liczb całkowitych zakończony liczbą 0.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć suma ciągu liczb podanego na wejściu.

Przykład

Wejście Wyjście
1 2 3 0
6