Problem description


Suma dwóch liczb
(suma2)
Memory limit: 32 MB
Time limit: 0.50 s

Oblicz sumę dwóch liczb danych na wejściu i wypisz ją jako wynik.

Wejście

W pierwszym wierszu znajdują się dwie liczby A i B oddzielone pojedynczym odstępem.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć wartość A + B.

Ograniczenia

0 ≤ A, B ≤ 1018.

Przykład

Input Output
5 10
15