Problem description


Suma trzech liczb
(suma3)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Oblicz sumę trzech liczb danych na wejściu i wypisz ją jako wynik.

Wejście

W pierwszym wierszu znajdują się trzy liczby A, B i C pooddzielane pojedynczymi odstępami.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć wartość A + B + C.

Ograniczenia

0 ≤ A, B, C ≤ 1018.

Przykład

Wejście Wyjście
25 10 7
42