Problem description


Trafianie w linie
(trafianie-w-linie)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 1.00 s

Dany jest bardzo długi pas ubitej ziemi. Na pasie zaznaczone są linie, a zawodnicy, ustawieni najpierw na linii startu, skaczą równymi skokami w przód.

Bajtoczanie wierzą w wykładniczy rozwój swoich sportowców, więc, by uczynić zadość tradycji, kolejne linie Jury kreśli 1, N, N2, N3, …, Nk, … metrów od linii startu, a liczba N jest każdorocznie losowana przez Jury.

Faworyt tegorocznych zawodów, Bajtek, skacze na dokładnie M metrów do przodu. Czy po pewnej liczbie skoków Bajtek może trafić w którąś linię?

Napisz program, który wczyta liczby N, M, wyznaczy, czy Bajtek kiedykolwiek trafi w linię i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajdują się dwie nieujemne liczby całkowite N, M oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające odpowiednio liczbę wylosowaną przez Jury i długość skoku Bajtka.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia należy wypisać jedno słowo TAK lub NIE (wielkimi literami).

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 1018, 1 ≤ M ≤ 109.

Przykład

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
2 3
NIE

Bajtek nigdy nie trafi w linię.

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
4 8
TAK

Bajtek trafi w linię 42 i każdą kolejną.