Problem description


Zepsuta maszyna
(zepsuta-maszyna)
Memory limit: 32 MB
Time limit: 0.10 s

W Januszex S.A. znajduje się maszyna, która ciągle się psuje. Codziennie przyjeżdża serwisant i ją naprawia, ale to i tak niewiele daje, bo następnego dnia jest już znowu zepsuta. Oczywiście, naprawienie maszyny kosztuje dość sporo. Pan Janusz przeznaczył na naprawianie maszyny N januszodolarów. Zauważył, że każdego dnia naprawa maszyny kosztuje go tyle januszodolarów ile wynosi suma cyfr pozostałej jeszcze kwoty tego budżetu. Pytanie skąd serwisant wie ile zażądać za kolejną naprawę pozostaje bez odpowiedzi, jako że pan Janusz ma ważniejsze pytanie: na ile dni napraw starczy pieniędzy?

Napisz program, który: wczyta budżet przeznaczony na naprawę maszyny, wyznaczy liczbę dni, na które wystarczy ta kwota i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N, określająca kwotę (wyrażona w januszodolarach) przeznaczoną na naprawę maszyny.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie jedną liczbę naturalną – liczbę dni, przez którą można będzie naprawiać maszynę w ramach przeznaczonego budżetu.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 2 ⋅ 109.

Przykład

Input Output Explanation
25
3

Pierwsza naprawa będzie kosztowała 2 + 5 = 7 januszodolarów. Po naprawie pozostanie jeszcze 18 januszodolarów na naprawy. Kolejna naprawa pochłonie 1 + 8 = 9 JND, pozostawiając już tylko 9 JND. Trzecia naprawa będzie ostatnią i wyczerpie budżet do cna.