Problem description


Nieszczęśliwe liczby
(liczby-szczesliwe)
Memory limit: 64 MB
Time limit: 1.00 s

Liczbę naturalną nazywamy nieszczęśliwą, jeśli w jej zapisie dziesiętnym występuje więcej czwórek niż siódemek.

Napisz program, który wczyta liczby A i B, wyznaczy ile jest liczb nieszczęśliwych w przedziale [A;B] i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajdują się dwie liczby naturalne A, B.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia należy wypisać jedną nieujemną liczbę całkowitą – liczbę liczb nieszczęśliwych w przedziale [A;B].

Ograniczenia

1 ≤ A, B ≤ 1018.

Przykład

Input Output Explanation
1 100
17

W tym przypadku chodzi o liczby 4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 64, 84, 94.