Problem description


Punkty w kole
(punkty-w-kole)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Dane jest koło o promieniu R o środku w początku układu współrzędnych. Ile punktów kratowych jest we wnętrzu lub na brzegu tego koła?

Napisz program, który: wczyta promień koła, wyznaczy liczbę punktów kratowych leżących wewnątrz koła i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (i jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna R – promień koła.

Wyjście

W pierwszym (i jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba całkowita – liczba punktów kratowych we wnętrzu lub na brzegu koła.

Ograniczenia

1 ≤ R ≤ 1 000 000.

W testach wartych łącznie 40% maksymalnej punktacji: R ≤ 1 000.

Przykład

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
2
13

Powyższy rysunek obrazuje sytuację z testu przykładowego.