Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
793 zera-jedynki Zera i jedynki 0.50 s 32.0 MB 0
801 dwa-kola Dwa koła 1.00 s 128.0 MB 0
800 klotski Klotski 10.00 s 512.0 MB 0
999 suma-sciezek-meduza Stopień rozległości 4.00 s 512.0 MB 0
792 mandat Mandat 1.50 s 128.0 MB 0
786 szczyt Szczyt 2.50 s 32.0 MB 0
785 nww-setadd NWW 1.50 s 32.0 MB 0
777 ulamki-egipskie Ułamki egipskie 0.50 s 128.0 MB 0
646 kwadrat-magiczny Kwadrat magiczny 4.00 s 256.0 MB 0
821 bal-studniowkowy Bal studniówkowy 1.50 s 128.0 MB 0
731 gra-logiczna Gra logiczna 3.50 s 256.0 MB 0
787 malowanie-czas Malowanie 1.00 s 64.0 MB 0
728 triangulacja Triangulacja 2.00 s 128.0 MB 0
815 kolko-graniaste Kółko graniaste 2.00 s 8.0 MB 0
802 prac-sezonowi Pracownicy sezonowi 1.00 s 32.0 MB 0
471 slowa-fiboli Słowa FibOli 1.00 s 64.0 MB 1
243 zaliczki Zaliczki 1.00 s 64.0 MB 1
806 spacer Spacer 1.50 s 64.0 MB 1
729 wiezowiec Wieżowiec 1.50 s 128.0 MB 1
725 rownanie Równanie 3.00 s 256.0 MB 1